IK-WIJZER
INZICHT IN TALENTEN, VALKUILEN EN LEERDOELEN


De Ik-Wijzer geeft inzicht in de persoonlijkheid van de jongere en daarmee in motivatie, talenten, valkuilen en leerdoelen. De uitslag geeft een beeld van 'wie' de jongere is, wat hij/zij belangrijk vindt of juist niet, waar hij/zij energie van krijgt en wat juist energie kost. De uitslag geeft tevens informatie over de wijze van benaderen en begeleiden, met als doel gedragsveranderingen te weeg te brengen. Dat wat de ene jongere immers als prettig ervaart, zal bij de andere jongere juist weerstand oproepen. De uitslag van Ik-Wijzer levert twee rapportages op; één voor u als begeleider en één voor de jongere.

THEMA'S
LOB

TIJDSDUUR
Circa 15 minuten


 E-assessmentVoorbeeld rapportageAantalPrijs Totaalprijs  
Ik-WijzerVoorbeeld rapportageÄ 20,00Ä 20,00