SIGNAALKAART STUDIESUCCES
INZICHT IN STUDIESUCCESFACTOREN


Wil je snel een onderbouwd beeld krijgen van de begeleidingsbehoefte van een jongere? De Signaalkaart StudieSucces brengt middels een laagdrempelige vragenlijst de persoonsgebonden en studiegebonden factoren in kaart die van invloed zijn op studiesucces. Het instrument biedt inzicht in op welke vlakken de jongere begeleiding nodig heeft om succesvol te zijn in een opleiding of studie.

TIJDSDUUR
Circa 20 minuten


 E-assessmentVoorbeeld rapportageAantalPrijs Totaalprijs  
Signaalkaart StudieSucces VOVoorbeeld rapportage€ 15,00€ 15,00
 
Signaalkaart StudieSucces MBOVoorbeeld rapportage€ 15,00€ 15,00