Vanaf heden zijn alle rapportages aangepast naar onze nieuwe Jongeren & Gedrag-stijl. De rapportages bieden nu nog meer inzicht, zijn nog helderder en zijn in een geheel nieuw jasje gestoken.

Met onze tools krijg je laagdrempelig inzicht in verschillende aspecten van gedrag, op het gebied van onder andere identiteitsontwikkeling, loopbaanoriëntatie en ondersteuningsvraagstukken.

Ons uitgangspunt is dat de jongere zelf regie voert over zijn/haar ontwikkeling en eigenaarschap heeft over zijn/haar uitslag. Deze uitslag wordt op basis van heldere rapportages teruggekoppeld, waarbij de jongere inzicht krijgt in zichzelf maar ook jij als professional concreet aan de slag kan met de begeleiding. Hierbij geldt dat de jongere altijd zelf zijn/haar rapportage ontvangt en zelf mag besluiten om deze rapportage wel of niet te delen met de professional.
 
“Mevrouw, het lijkt wel alsof u in mijn hoofd zit!”
 
Met behulp van heldere en concrete rapportages helpen we de jongere aan zelfinzicht en bieden we de professional handvatten ten aanzien van de begeleiding. Beschrijvingen die ook echt kloppen en waar de jongere zichzelf in herkent en onderwerpen die raken en die van belang zijn bij leren en ontwikkelen.Thema's

Loopbaanoriëntatie
en -begeleiding

Vroegsignalering

Begeleiding bij
ondersteuningsvragen

Reflectie voor
professionals