PRIVACYVERKLARING PORTAAL DILEMMAMANAGER B.V.

 
Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Beveiliging van persoonsgegevens
Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen waarmee alle persoonlijke informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd tijdens registratie.

Vastleggen en verwerking van gegevens
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om wijziging of verwijdering van gegevens, zie hiervoor de contactgegevens onderaan.

Privacy testresultaten
De testresultaten behandelen wij vertrouwelijk. Wij doen geen mededelingen over uw testresultaten aan andere partijen dan uw eigen opdrachtgever. Periodiek kunnen testgegevens anoniem (dat wil zeggen zonder de gegevens van de kandidaat zoals naam en adresgegevens) verstrekt worden aan de testleverancier in het kader van wetenschappelijk onderzoek. Testresultaten mogen nimmer voor commerciële doeleinden gebruikt worden mits de kandidaat hier zelf toestemming voor geeft.

Geen afwijking van de algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden mogen geen enkele doorhaling vertonen en primeren op alle andere. Het verwijzen door de klant naar zijn eigen algemene voorwaarden heeft geen effect. Een afwijking op deze algemene voorwaarden is enkel mogelijk als deze het voorwerp vormt van een schriftelijke overeenkomst.

DilemmaManager B.V.
Dijkzichtweg 9
8028 PC ZWOLLE
038 – 45 33 925
info@dilemmamanager.nl