DISCLAIMER


 
DilemmaManager B.V. Deze disclaimer heeft betrekking op de toegang tot de internetsite www.jongerenengedrag.nl en/of andere internet- en elektronische connecties van DilemmaManager B.V. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze disclaimer. DilemmaManager B.V. streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. De door DilemmaManager B.V. verstrekte informatie mag betrouwbaar worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. De bruto prijzen zijn in Euro (€). Voor particulieren gelden de genoemde prijzen incl. B.T.W. en voor bedrijven excl. B.T.W. Aan de verstrekte informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Hoewel DilemmaManager B.V. alles in het werk zal stellen kan DilemmaManager B.V. niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. DilemmaManager B.V. aanvaard mede daarom geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, wijzigingen zijn aangebracht.

© DilemmaManager B.V.
Versie 28 januari 2016