DILEMMAMETHODE
GEEFT INZICHT IN GEDRAG!


De DilemmaMethode is een methode bestaande uit verschillende vragenlijsten en tools om gedrag inzichtelijk te maken. Op dit portaal zijn verschillende van deze vragenlijsten beschikbaar. De methode biedt met deze tools concrete handvatten om ´methodisch´ met jongeren het gesprek aan te gaan over bijvoorbeeld vraagstukken rondom studiekeuze en beroepsoriëntatie, uitval, zorgsignalering en identiteitsontwikkeling.

Hoe werkt het?
De DilemmaMethode kent zijn oorsprong in verschillende bedrijfskundige en psychologische theorieën en heeft tot doel het gedrag van mensen (jongeren en volwassenen) inzichtelijk te maken. Op deze manier kunnen we wat met gedrag doen: er op reflecteren, er ons bewust van worden, het (verder) ontwikkelen of het inzetten. Om gedrag begrijpelijk te maken en te kunnen overdragen aan anderen, maken wij gebruik van het DilemmaModel waarin de verschillende dimensies van gedrag visueel worden weergegeven. 


Wat begrijp ik? Wat begrijp ik niet?
Wat motiveert me? Wat levert weerstand op?
Wat heb ik geleerd? Wat kan ik nog leren?
Wat kan ik opbrengen? Wat levert zorgen en verplichtingen op?
Met behulp van de verschillende instrumenten op dit portaal kun je bovenstaande onderdelen in kaart brengen. Daarbij wordt met de vragenlijsten de beleving van de jongere zelf objectief en betrouwbaar in kaart gebracht. Op basis van de uitslagen kun jij het gesprek over deze onderwerpen aan gaan en op een onderbouwde wijze begeleiden bij onderwerpen rondom beroepsoriëntatie, zorg, uitval etc.

Wil je meer weten van de DilemmaMethode? Download hier een pdf waarin de methode uitgebreid wordt toegelicht.