Vroegsignalering
 

Vroegsignalering

Vroegsignalering
Kansen en risico's op het gebied van leren en studerenNaar de oorzaken van verzuim en voortijdig schoolverlaten is veel onderzoek gedaan. Hieruit blijkt dat oorzaken hiervan zich bevinden in persoonlijke factoren, zoals persoonlijkheid en cognitieve capaciteiten, maar ook in omgevingsfactoren, zoals gezinskenmerken, sociale omgeving en school. Ondanks deze inzichten wordt er vaak pas uitgebreid onderzoek gedaan naar de oorzaken van verzuim en voortijdig schoolverlaten op het moment dat een jongere al verzuimt of uitgevallen is. In de praktijk ligt de focus helaas onvoldoende op preventie.

Met de instrumenten uit het thema Vroegsignalering worden onderwerpen in kaart gebracht die een bewezen verband hebben met verzuim en voortijdig schoolverlaten. Dit wordt gedaan op een laagdrempelige en concrete manier, zodat signalen van verzuim of uitval eenvoudig in beeld gebracht kunnen worden. De instrumenten bieden de mogelijkheid om op groepsniveau aan de slag te gaan met vroegsignalering, maar ook op individueel niveau onderzoek te doen. Op deze manier kan een onderbouwde en concrete begeleidingsaanpak opgesteld worden, op basis van de ondersteuningsbehoeften van de jongere.

De jongere staat centraal
Bij alle instrumenten binnen het onderwerp Vroegsignalering staat de jongere en zijn/haar beleving centraal. Er wordt in kaart gebracht welke kansen en risico’s de jongere zelf ervaart ten aanzien van leren, ontwikkelen en studiesucces en wat dit betekent voor de eventuele ondersteuning en/of begeleiding. De rapportages leveren heldere en praktische handvatten op waarmee de jongere zelf aan de slag kan en die de professional kan gebruiken om gerichte begeleiding en ondersteuning te bieden.

Ben je geïnteresseerd of heb je behoefte aan meer informatie of advies op het gebied van preventie en vroegsignalering? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen graag.


Signaalkaart StudiesuccesSuccesvol volgen en afronden van een studie of opleiding
Signaalkaart Studiesucces
  • Signaalkaart Studiesucces VO€ 20,80
  • Signaalkaart Studiesucces MBO€ 20,80
Lees meer
Signaalkaart OntwikkelingCreëren van een veilige (school)omgeving
Signaalkaart Ontwikkeling
  • Signaalkaart Ontwikkeling€ 20,80
Lees meer
Signaalkaart OverstapSuccesvol maken van de overstap naar een vervolgopleiding
Signaalkaart Overstap
  • Signaalkaart Overstap VO/MBO€ 20,80
  • Signaalkaart Overstap VO/HBO€ 20,80
  • Signaalkaart Overstap VO/WO€ 20,80
Lees meer