EDUCATIEMETER
BEGELEIDING BIJ UITVAL OF ZORG


Elke begeleider maakt zich wel eens zorgen over één of meerdere jongeren. Deze zorgen kunnen gebaseerd zijn op slechte studieresultaten, afwijkend gedrag in de klas of puur en alleen op basis van een 'onderbuikgevoel', ofwel het zit niet helemaal lekker, maar het is lastig te benoemen waarom.

Om jouw zorg te objectiveren hebben wij het instrument EducatieMeter ontwikkeld. EducatieMeter is een begeleidingsinstrument bestaande uit vier vragenlijsten. Dit instrument biedt handvatten om een jongere effectief te begeleiden en zelf regie te laten voeren over zijn/haar ontwikkeling. EducatieMeter geeft vanuit vier verschillende invalshoeken informatie over de huidige situatie en gedrag van de jongere.
 
1. Mentale belastbaarheid (mentale fitheid en draagkracht)
2. Voorkeuren en prioriteitsstelling (inzicht in de belevingswereld)
3. Persoonlijkheid (drijfveren, talenten, valkuilen en ontwikkelpunten)
4. Studie- en beroepsinteresse

EducatieMeter biedt de jongere inzicht in wie hij/zij is en wat hij/zij doet, reikt handvatten aan om zelf sturing te geven aan de persoonlijke ontwikkeling en ondersteunt bij het maken van keuzes. EducatieMeter ondersteunt professionals bij het verkrijgen van inzage in de belevingswereld van de jongere, het opstellen van een aanpak en het kiezen van een passende begeleidingsstijl.

THEMA'S
Passend Onderwijs

TIJDSDUUR
Circa 60-80 minuten


 E-assessmentVoorbeeld rapportageAantalPrijs Totaalprijs  
EducatieMeterVoorbeeld rapportage€ 250,00€ 250,00