PROWIJZER
BEGELEIDING BIJ GEDRAGSPROBLEMEN EN LEERBELEMMERINGEN


Juist wanneer jongeren kampen met gedragsproblemen en/of leerbelemmeringen is het belangrijk aandacht te schenken aan wat wel goed gaat! Het in kaart brengen van talenten en drijfveren kan helpen om te sturen op datgene waar de jongere energie van krijgt en waarvan hij of zij (weer) in beweging komt.

ProWijzer is een begeleidingsinstrument voor de (kwetsbare) jongere met een lager begripsniveau. Het instrument bestaat uit drie onderdelen en brengt in kaart wie de jongere is, waar interesses liggen en met welke onderliggende factoren rekening dient te worden gehouden.
 
1. Persoonlijkheid (drijfveren, talenten, valkuilen en ontwikkelpunten)
2. Studie- en beroepsinteresse
3. Inventarisatievragenlijst persoonsgebonden factoren en leefomgeving

ProWijzer biedt de jongere inzicht in wij hij/zij is en wat hij/zij doet, reikt handvatten aan om zelf sturing te geven aan persoonlijke ontwikkeling en ondersteunt bij het maken van keuzes. De uitslag geeft onder andere een praktische weergave van opleidingen of beroepen die aansluiten bij de interesses. Samen met het beeld van de persoonlijkheid en de belevingsrealiteit van de jongere kan gericht gezocht worden naar een passende (uitstroom)richting.

THEMA'S
Passend Onderwijs

TIJDSDUUR
Circa 60-80 minuten E-assessmentVoorbeeld rapportageAantalPrijs Totaalprijs  
ProWijzer€ 250,00€ 250,00