ProWijzer Uitstroom
Inzicht in talenten, leerdoelen en geschikte uitstroomrichtingen

De ProWijzer Uitstroom is geschikt voor de (kwetsbare) jongere met een lager begripsniveau, die uit gaat stromen richting arbeid of werk. Het instrument geeft enerzijds inzicht in de persoonlijkheid van de jongere en daarmee in de drijfveren, talenten, valkuilen en leerdoelen. Hiermee wordt tevens informatie gegeven over de wijze van benaderen en begeleiden, dat wat de ene jongere immers als prettig ervaart, zal bij de andere jongere juist weerstand oproepen. Anderzijds geeft het instrument inzicht in de leefomgeving en interesses van de jongere. Hierdoor laat het instrument zien waar interesses liggen en met welke onderliggende factoren rekening dient te worden gehouden.

Het instrument levert een rapport waarin wordt beschreven wie de jongere is, wat de jongere bezighoudt en wat de jongere kan helpen. Ook geeft het een praktische weergave van interessegebieden die wel of juist niet bij de jongere passen. Met deze informatie kan er gericht gezocht worden naar een passende (uitstroom)richting voor de jongere. Het rapport is geschikt voor zowel de begeleider als de jongere zelf.

Doel van het instrument
  • Begeleiding bij intensieve oriëntatievraagstukken
  • Persoonlijke ontwikkeling stimuleren
  • Begeleidingsaanpak bepalen
  • Reflectie op interesses

Thema's
Begeleiding bij ondersteuningsvragen

Tijdsduur
Circa 60-80 minuten E-assessmentVoorbeeld rapportageAantalPrijs Totaalprijs  
ProWijzer UitstroomVoorbeeld rapportage€ 286,00€ 286,00