SIGNAALKAART OVERSTAP VO-MBO
OVERSTAP NAAR HET MBO


De Signaalkaart Overstap VO-MBO brengt laagdrempelig de studie-interesse en studiesucceswaarden binnen het middelbaar beroepsonderwijs (MBO) in kaart. De uitslag geeft zowel de student als begeleider informatie over kansen en risico’s ten aanzien van studiesucces, een mogelijke ondersteuningsbehoefte en welke opleidingen wel of niet aansluiten bij de interesses van de student.

THEMA'S
LOB

TIJDSDUUR
Circa 20 minuten


 E-assessmentVoorbeeld rapportageAantalPrijs Totaalprijs  
Signaalkaart overstap VO-MBOÄ 15,00Ä 15,00