ProWijzer Zorgen
Begeleiding bij gedragsproblemen en creŽren van een veilige omgeving

De ProWijzer Zorgen is geschikt voor de (kwetsbare) jongere met een lager begripsniveau, die kampt met gedragsproblemen en/of leerbelemmeringen. Bij deze jongeren is het extra belangrijk dat er aandacht wordt geschonken aan wat wel goed gaat en dat er niet alleen wordt gekeken naar wat niet goed gaat.

Het instrument geeft enerzijds inzicht in de persoonlijkheid van de jongere en daarmee in de drijfveren, talenten, valkuilen en leerdoelen. Hiermee wordt tevens informatie gegeven over de wijze van benaderen en begeleiden, dat wat de ene jongere immers als prettig ervaart, zal bij de andere jongere juist weerstand oproepen. Anderzijds geeft het instrument inzicht in verschillende onderwerpen (zogenoemde factoren Leefomgeving) die een belangrijke rol spelen bij het realiseren van een veilige en passende school- of werkomgeving voor de jongere.

Het instrument levert een rapport waarin wordt beschreven wie de jongere is, wat de jongere bezighoudt en wat de jongere kan helpen. Ook geeft het de beleving weer van de jongere ten aanzien van de factoren Leefomgeving. Met deze informatie wordt duidelijk wat een jongere nodig heeft om veilig te leren en zich te ontwikkelen. Het rapport is geschikt voor zowel de begeleider als de jongere zelf.

Doel van het instrument
  • Persoonlijke ontwikkeling stimuleren
  • Begeleidingsaanpak bepalen
  • Inventarisatie kansen en risico’s bij leren en ontwikkelen
  • Signaleren van ondersteuningsbehoefte en risico’s op verzuim/uitval

Thema's
Begeleiding bij ondersteuningsvragen

Tijdsduur
Circa 60-80 minuten


 E-assessmentVoorbeeld rapportageAantalPrijs Totaalprijs  
ProWijzer ZorgenVoorbeeld rapportageÄ 286,00Ä 286,00