EducatieMeter Ontwikkeling
Begeleiding bij (risico op) uitval of zorgen en creŽren van een veilige omgeving

De EducatieMeter Ontwikkeling is geschikt voor jongeren die vastlopen, waar zorgen over zijn of die dreigen uit te vallen. Het is een begeleidingsinstrument bestaande uit vier vragenlijsten. Het instrument biedt handvatten om een kwetsbare jongere effectief te begeleiden en zelf regie te laten voeren over zijn/haar ontwikkeling, in gevallen waarin het oriënteren op studie- en beroepsinteresses niet van toepassing is.

Allereerst wordt inzicht gegeven in het mentaal welzijn en het energieniveau van de jongere. Vervolgens wordt inzicht gegeven in de persoonlijkheid van de jongere en daarmee in de drijfveren, talenten, valkuilen en leerdoelen. Ook biedt het handvatten voor de begeleiding van de jongere. Verder geeft het instrument inzicht in de belevingswereld en prioriteitsstelling van de jongere. Ten slotte biedt inzicht in de beleving van jongeren ten aanzien van onderwerpen die van belang zijn bij het creëren van een veilige (school)omgeving, waarbinnen de jongere kan leren en zich kan ontwikkelen.

Het instrument levert een rapport waarin wordt beschreven wie de jongere is, wat de jongere bezighoudt en wat de jongere kan helpen om sturing te kunnen geven aan de persoonlijke ontwikkeling en bij het maken van keuzes. Het rapport is geschikt voor zowel de begeleider als de jongere zelf.

Doel van het instrument
  • Persoonlijke ontwikkeling stimuleren
  • Identiteitsontwikkeling stimuleren
  • Begeleidingsaanpak bepalen
  • Signaleren van ondersteuningsbehoefte en risico’s op verzuim/uitval

Thema's
Begeleiding bij ondersteuningsvragen

Tijdsduur
Circa 60-80 minuten E-assessmentVoorbeeld rapportageAantalPrijs Totaalprijs  
EducatieMeter OntwikkelingVoorbeeld rapportageÄ 286,00Ä 286,00